Heijmans N : en Naturalis onderzoeken effect natuurinclusief bouwen (2024)

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam

Andere beurzen

17:37:09 17-05-2024
Variatie 5 dagen Verschilt.o.v.1jan(%)
18,72 EUR +3,08% Heijmans N : en Naturalis onderzoeken effect natuurinclusief bouwen (1) +9,86% +54,46%
07/05 Heijmans verkoopt meer woningen AM
30/04 DWS kleiner in Heijmans AM

02 februari 2022 om 14:49 uur

Delen

Heijmans en Naturalis Biodiversity Center starten een onderzoek naar het effect van natuurinclusieve bouwtoepassingen. De samenwerking richt zich op acties die de lokale biodiversiteit versterken. De eerste stappen worden gezet in Park Vijfsluizen in Vlaardingen. Bij deze gebiedsontwikkeling wordt bewust nagedacht over een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Om natuurinclusief bouwen verder te ontwikkelen, meten Heijmans en onderzoeksinstituut Naturalis wat de daadwerkelijke toegevoegde waarde is van groentoepassingen en -maatregelen. Prof. Dr. Barbara Gravendeel, botanicus en onderzoeker bij Naturalis en hoogleraar aan de Radboud Universiteit: "In de gebouwde omgeving worden steeds meer initiatieven genomen die de biodiversiteit moeten versterken, van groene gevels en daken tot vogelbosjes met bessenstruiken en vleermuiskasten. Maar de daadwerkelijke effecten daarvan zijn nauwelijks bekend. Daar willen we verandering in brengen."

Vincent Nederpel, Senior adviseur ecologie, bij een van de natuurinclusieve renovatieprojecten van Heijmans.

Door de samenwerking met Heijmans wil Naturalis meer kennis opdoen over tegengaan van biodiversiteitsverlies en effectieve oplossingen tot versterken daarvan. Monitoring en onderzoek worden uitgevoerd vóór, tijdens en nog enkele jaren na de oplevering van de gebiedsontwikkeling Park Vijfsluizen in Vlaardingen. De eerste fase van deze nieuwe woonwijk wordt in 2023 opgeleverd.

Robuuste oplossingen

"Bij natuurinclusief bouwen wordt vaak gedacht aan het ophangen van wat nestkastjes aan een gebouw. Maar bij Heijmans zien we dat veel breder", vertelt Vincent Nederpel, senior adviseur ecologie bij Heijmans. "Wij hebben de ambitie dat in 2023 al onze ingrepen leiden tot verbetering van de natuur. En daarbij focussen we ons niet alleen op 'knuffelsoorten' als vogels, vlinders en zoogdieren, maar juist ook op minder opvallende planten en kleine insecten."

"Belangrijk voor biodiversiteit is de verbinding van leefgebieden van verschillende soortgroepen met elkaar, waardoor genetische uitwisseling kan plaatsvinden en lokale populaties worden versterkt. En de ideale leefomstandigheden voor soorten inrichten natuurlijk. Door op die manier een ecosysteem op te tuigen, kunnen soorten elkaar in balans houden en bijdragen aan onze behoeftes, zoals het bestuiven van voedselgewassen. Ook voorkom je zo plaagsoorten. We willen robuuste oplossingen voor biodiversiteit combineren met ecosysteemdiensten zoals waterberging, luchtfiltering en het voorkomen van hittestress."

Park Vijfsluizen, Vlaardingen

Groene oase

Bekijk project

Toevluchtsoord

De samenwerking tussen Naturalis en Heijmans start in Vijfsluizen, één van de nieuwe gebiedsontwikkelingen waar Heijmans een gezondere leefomgeving wil maken. Vanaf de start van deze ontwikkeling is door een divers team nagedacht over de natuur en ecosysteemdiensten die deze nieuwe woonomgeving mens en dier kan bieden.

"In Vijfsluizen heeft Heijmans de bestaande natuur en de mate van biodiversiteit geïnventariseerd, keken we wat er behouden kan blijven en naar wat er in de nieuwe inrichting nodig is om onze ambitie waar te maken", aldus Vincent Nederpel.

Daar hoort onder andere het versterken van de bestaande vegetatie bij, gebruiken van lokaal passende bomen, en struiken en kruiden toevoegen dus. "Alleen zo sluit het ecosysteem van Vijfsluizen aan op het landschap en de omgeving. De dieren en planten die zich hier thuis voelen zullen Vijfsluizen dan ook als leefgebied gebruiken, waardoor de rijkdom aan soorten toeneemt."

De groene structuren die zich in de loop der jaren op het terrein van Vijfsluizen hebben ontwikkeld, blijven waar mogelijk behouden. Heijmans plaatst alleen bomen, struiken en planten bij die aansluiten op de aanwezige vegetatie. Zo dienen twee bestaande bosgebiedjes als toevluchtsoord voor de aanwezige organismen tijdens de bouw van de nieuwe woonomgeving. Vanuit deze groene eilanden zullen wilde planten en dieren straks het gebied opnieuw bevolken. Met behulp van slimme camera's wordt ook gekeken welke vliegende insecten er leven. Deze data zegt iets over de gezondheid en diversiteit van de natuur in Vijfsluizen en de directe omgeving.

Wonen voor mens en mus

Als bouwbedrijf natuur toevoegen waar je kan: Jan Willem Burgmans, programmamanager Ruimte bij Heijmans, vertelt hoe we dat doen.

Participatie

Omdat lokale bewoners vaak al erg veel weten over de natuur en soorten die in hun omgeving leven, betrekken Naturalis en Heijmans hen in de toekomst graag bij het onderzoek. Barbara Gravendeel: "Met 'citizen science' kunnen burgers participeren in onze kennisontwikkeling. We nodigen nieuwe bewoners en andere geïnteresseerden in een latere fase graag uit om samen met ons de data van lokale biodiversiteit in Vijfsluizen te verzamelen."

Deel dit nieuws

Neem contact met ons op

Vincent Nederpel Ecoloog

vnederpel@heijmans.nl

https://www.linkedin.com/in/vincent-nederpel-85006b101/

+316 15631235

Peter van Boesschoten Woordvoerder a.i.

pboesschoten@heijmans.nl

https://www.linkedin.com/in/pavboesschoten/

+31 615101728

Lees meer over natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen bij Heijmans

Verhaal

Hoe leren Heijmans en klimaatwetenschap van elkaar?"De natuur is onze levensverzekering"

Verhaal

Vijf vragen aan Lonneke ZuijdwijkPark vol potentie

Nieuws

Ontwikkeling Maanwijk ontvangt NL Gebiedslabel A29 september 2020

Nieuws

Heijmans en Staatsbosbeheer starten samenwerking op duurzaam bouwen20 december 2021

Verduurzaming: ruimte

Het grootste natuurgebied van Nederland

De Bermen

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Heijmans NV published this content on 02 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 February 2022 13:48:05 UTC.

Delen

© Publicnow - 2022

Laatste nieuws over Koninklijke Heijmans N.V.

Heijmans verkoopt meer woningen AM
DWS kleiner in Heijmans AM
Heijmans aan de slag met bewegwijzering AM
Oomen groter in Heijmans AM
DWS groter in Heijmans AM
Heijmans tekent raamcontract met Gasunie AM
Meldingen van DWS in bouwers BAM en Heijmans AM
Quaero kleiner in Heijmans AM
Kepler verhoogt koersdoel Heijmans AM
Transcript : Koninklijke Heijmans N.V., 2023 Earnings Call, Mar 01, 2024
Winst Heijmans in de lift AM
Koninklijke Heijmans N.V. rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2023 CI
Heijmans gaat gebouwen FloraHolland beheren AM
Heimans gaat gebouwen FloraHolland beheren AM
Heijmans aan de slag voor Vitens AM
DWS groter in Heijmans AM
Heijmans doet onderhoud snelwegen Zuid-Holland AM
Rijkswaterstaat gunt Heijmans opdracht voor onderhoud wegen in Oost-Nederland AM
Heijmans bouwt huurappartementen in Utrecht AM
Heijmans dicht bij meerjarig onderhoudscontract AM
Heijmans presteert solide AM
Heijmans verhoogt outlook 2023 AM
Goed nieuws voor Heijmans over Wintrack II AM
AEX start handelsweek vermoedelijk terughoudend AM
Oomen kleiner in Heijmans AM

Grafiek Koninklijke Heijmans N.V.

Heijmans N : en Naturalis onderzoeken effect natuurinclusief bouwen (2)

Meer grafieken

Bedrijfsprofiel

Koninklijke Heijmans N.V. is het 3e bouwconcern van Nederland. De omzet per activiteit is als volgt onderverdeeld:- bouw en renovatie van gebouwen (43,9%): woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, stadions, industriesites, enz.;- bouw en serviceonderhoud van infrastructuren (36,6%): snelwegen, tunnels, bruggen, leidingen, rijwegen, tramlijnen, enz.;- vastgoedontwikkeling (19,4%);- andere (0,1%).

Sector

Agenda

22-05-2024 - Capital Markets Day

Meer informatie over het bedrijf

Evolutie van de resultatenrekening

Meer financiële gegevens

Ratings voor Koninklijke Heijmans N.V.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Heijmans N : en Naturalis onderzoeken effect natuurinclusief bouwen (3)

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

1

Laatste slotkoers

18,72EUR

Gemiddelde koersdoel

17,75EUR

Spread / Gemiddelde doel

-5,18%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Winst van het jaar - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Vaira. 1 jan. Kapi.

KONINKLIJKE HEIJMANS N.V.

+54,46% 530mln.

VINCI

+1,19% 71,93mld.

-2,18% 56,96mld.

QUANTA SERVICES, INC.

+22,52% 38,62mld.

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED

+21,83% 32,63mld.

FERROVIAL SE

+12,11% 29,24mld.

CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

+20,42% 21,54mld.

WSP GLOBAL INC.

+11,86% 18,87mld.

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

+39,66% 17,87mld.

EMCOR GROUP, INC.

+75,63% 17,65mld.

  1. Beurs
  2. Aandelen
  3. Koers HEIJM
  4. Nieuws Koninklijke Heijmans N.V.
  5. Heijmans N : en Naturalis onderzoeken effect natuurinclusief bouwen
Alle transcripties over 9000 bedrijven, de dag van publicatie! Krijg nu toegang!

Heijmans N : en Naturalis onderzoeken effect natuurinclusief bouwen (14)

"); InvestingChannelQueue.push(function() { aICTags["oop"] = ic_page.defineOutOfPageTag("4Traders/quotepages","zppOOP"); aICTags["oop"].setKval({"adslot":"d_OOP_1"}); aICTags["oop"].render(); }); while (aAdsQueue.length) { (aAdsQueue.shift())(); } InvestingChannelQueue.push(function() { displayViewableAds('InvestingChannel'); $( window ).scroll(function() { displayViewableAds('InvestingChannel'); }); }); }gaEvent('adspv', 'InvestingChannel', 'US');googletag.cmd.push(function() { googletag.pubads().setTargeting('Edition', 'nl_BE');googletag.pubads().setTargeting('UserType', 'free');googletag.pubads().setTargeting('Content', 'equities');googletag.pubads().setTargeting('codezb', '6409');googletag.enableServices();googletag.pubads().collapseEmptyDivs();try{googletag.pubads().getSlots().forEach(function(slot){if(slot.getSlotElementId().startsWith('zpp')){;}else{googletag.pubads().refresh([slot],{changeCorrelator: false});}})}catch(error){console.error(error)}});$(document).ready(function() { $( document).on('zbv_visible',function () {startAdsService();}); if (document[zbv_hidden]===false) { startAdsService(); } });
Heijmans N :  en Naturalis onderzoeken effect natuurinclusief bouwen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 6457

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.